น.ร.เอกชนนอกระบบ ลุ้นกู้ กยศ.ได้ สช.ถกกองทุนวางเกณฑ์ให้กู้ ‘อัพสกิล-รีสกิล’

น.ร.เอกชนนอกระบบ ลุ้นกู้ กยศ.ได้ สช.ถกกองทุนวางเกณฑ์ให้กู้ ‘อัพสกิล-รีสกิล’ นายก ส.ปส.กช.แจงข้อดี ‘จบ-ทำงาน-ใช้หนี้ได้ทันที’

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ฉบับที่…) พ.ศ. … ที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ทั้งนี้ สาระตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับแก้ไข ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ผู้เรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่ต้องการฝึกอาชีพระยะสั้น สามารถกู้ยืมเงิน กยศ.ได้ด้วย และเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้หารือร่วมกับ กยศ.เพื่อวางหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมร่วมกัน ซึ่ง สช.ได้พาผู้แทนของ กยศ.ไปดูโรงเรียนนอกระบบที่มีหลากหลายประเภท ว่าจัดการเรียนการสอนอย่างไร มีความพร้อม และมีความชัดเจนที่จะใช้หนี้คืน กยศ.ได้อย่างไรบ้าง โดยโรงเรียนเหล่านี้ ผู้ที่เรียนส่วนใหญ่จะเข้าไปอัพสกิล รีสกิล พัฒนาทักษะของประชาชน เรียนแล้วประกอบอาชีพได้ทันที เช่น สายสุขภาพ เสริมสวย โลจิสติกส์ เป็นต้น

“ต่อไป สช.จะเร่งวางเกณฑ์ร่วมกับ กยศ.ว่าควรจะปล่อยให้โรงเรียนนอกระบบประเภทไหนได้กู้บ้าง ทั้งนี้ สช.จะสำรวจด้วยว่ามีโรงเรียนนอกระบบไหนบ้างที่มีความพร้อม โดยจะเลือกโรงเรียนนอกระบบที่รายงานกิจการการจัดการเรียนการสอนกับ สช.อยู่สม่ำเสมอ มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน พร้อมกับดูด้วยว่าควรปล่อยกู้สาขาวิชาไหนบ้าง และควรจะเริ่มนำร่องที่ใด การที่ กยศ.เปิดให้ผู้เรียนนอกระบบกู้ยืมได้ ถือเป็นโอกาสดีต่อผู้เรียนอย่างมาก เพราะผู้เรียนนอกระบบของ สช.ส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน เมื่อ กยศ.เปิดให้กู้ยืมได้ ผู้เรียนจะสามารถมาเรียนเพื่อฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้ เมื่อเรียนจบไป มีงานทำ ช่วยเหลือพ่อแม่ และครอบครัวต่อไปได้ ถือเป็นการเสริมจุดแข็งในการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง” นายมณฑล กล่าว

นายมณฑลกล่าวต่อว่า สำหรับเป้าหมายในการทำงานของ สช.ในปี 2566 จะเน้นการพัฒนาครู พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เตรียมแนวทางแก้ไข พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เพื่อแก้ปัญหาการทำงาน ที่ทำให้ครูเอกชนติดล็อกในเรื่องต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น และปรับให้สอดรับกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ด้วย นอกจากนี้ จะเร่ง จัดทำคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียนได้

ด้าน ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาล สภา และวุฒิสภา ที่ผลักดันร่าง พ.ร.บ.กยศ.ฉบับนี้ ทำให้ผู้เรียนนอกระบบได้มีโอกาสในการเรียน และการเรียนนอกระบบนั้น ผู้เรียนสามารถใช้หนี้คืน กยศ.ได้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการเรียนหลักสูตรระยะสั้น 3-6 เดือนเท่านั้น เมื่อเรียนจบ มีงานทำ ก็สามารถใช้หนี้คืน กยศ.ได้ทันที

การศึกษา